Lean UX tools / The GAINE blog

Interaktionsdesign för Tandvårdsenheten på VGR

Jag gjorde effektkarta, user journeys och wireframes för Tandvårdsenhetens nya webbtjänst, för både läkare och tandläkare som hanterar patienter med tandvårdsbidrag.  Arbetet levererades i form av Effektkarta, User journeys och Wireframes.