Lean UX tools / The GAINE blog

Krav coach åt Göteborgs Stad

Jag utbildade huvudredaktörerna för goteborg.se på Stadskansliet Gothenburg på hur man genom att kravställa bättre kan få bättre IT. Genom att lära dem enkla verktyg för kravhantering.