Lean UX tools / The GAINE blog

Lean UX på Ellos

Jag och min dåvarande kollega Karin Hedin jobbar med att få Ellos hela IT-avdelning och resten av verksamheten att bli mer kundfokuserade och lägga tid och pengar på rätt saker. Håller workshops och skapar personas och kundresor tillsammans med medarbetarna. Vi sätter även upp en fokusgruppträff med kunder för att verifiera hypoteser på Visual Arena  Lindholmen i Göteborg.

the-persona-digital-sara-verified