Lean UX tools / The GAINE blog

Stenbergs redovisning

Gaine hjälpte Stenbergs redovisning att ta fram en ny hemsida där fokus låg på att visa upp kontaktuppgifterna och ge en välkomnande känsla.

stenbergsredovisning-website