Lean UX tools / The GAINE blog

Interaktionsdesign för e-tjänsten Indra åt GR Utbildning

Jag gjorde tjänstedesign, interaktionsdesignen, informationsarkitekturen samt användbarhetstester för GR Gymnasieantagningen’s nya större e-tjänst, tänkt att användas av alla elever som söker till gymnasiet samt alla grund och gymnasieskolor i Västsverige. E-tjänsten lanserades under 2014.

Read Post / 3 November, 2014

Målgruppsanalys och informationsarkitektur för GR

Jag gjorde målgruppsanalys, informationsarkitektur och interaktionsdesign för GRs hemsida för att hjälpa dem göra en uppfräschning av sin sajt.  Arbetet levererades i form av Personas, User journeys och Wireframes.

Read Post / 3 November, 2012