Lean UX tools / The GAINE blog

User studies IRL

Visst hade det varit intressant att få vara en tyst osynlig iaktagare då era kunder använder och pratar om er produkt eller tjänst som ni håller på att skapa? Nu är det möjligt!

Vi söker upp er målgrupp och filmar dem medan de pratar om och interagerar med er prototyp. Detta ger er värdefulla insikter som gör att ni kan lägga er tid och energi på rätt saker för att bli så lyckade som möjligt.

Vi använder oss av Personas och Användarresor för att ta fram vilka personer att intervjua och i vilka situationer.

user-study-irl

Vi har gjort User studies IRL hos bl.a. Volvo Group, Volvo TrucksEllosJeppesenGRs gymnasieantagning och Ascom.

Vi kommer gärna till er och berättar mer. Så här kontaktar du oss.

USER STUDIES IRL, Visst hade det varit intressant att få vara en osynlig iakttagare...