Lean UX tools / The GAINE blog

Interaktionsdesign för e-tjänsten Indra åt GR Utbildning

Jag gjorde tjänstedesign, interaktionsdesignen, informationsarkitekturen samt användbarhetstester för GR Gymnasieantagningen’s nya större e-tjänst, tänkt att användas av alla elever som söker till gymnasiet samt alla grund och gymnasieskolor i Västsverige. E-tjänsten lanserades under 2014.