Lean UX tools / The GAINE blog

Usability specialist konsult på Ascom Göteborg

Under 2010 hjälpte Margareta Ascom planera sina framtida usability tester på deras nya produkt, i linje med att de behöver verifiera den till standarden för användbarhet på medicinsk utrustning IEC 62366:2007 ( Medical devices – Application of usability engineering to medical devices). Hon utförde även pilottesterna.

34841_1523857418526_3641601_n