GAINE / located in Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Under 2015-2016 jobbade jag (Margareta) som UX konsult i en förstudie på Volvo MAS där man tog fram bakgrundsmaterial inför en möjlig satsning på en ny säljprocess med tillhörande säljsystem för Volvo Trucks. Tillsammans med organisationen tog jag fram en Service blueprint med Personas för alla intressenter och hur deras interna användarresor påverkade kundernas kundresor när det gäller försäljning av lastbilar globalt. Fokus låg på att koppla alla interna processer ut emot säljarnas arbete med kunden och hur kundens upplevelse påverkades av de interna processerna.

Jag åkte ut och intervjuade flera säljare om hur de upplevde dagens säljprocess och säljsystem och försökte att introducera ett service design tänk i organisationen genom att hålla i ett flertal workshops om cocreation och codesign för att få upp intresset i organisationen för att vara med och påverka.

ux-can-be

Under denna tiden prototypade vi också fram möjliga användargränssnitt för säljare att använda på både tablets och mobilt.